DKD khảo sát xây dựng Đề án chương trình OCOP tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025

Mục lục

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và xây dựng Đề án cho giai đoạn 2021-2025, DK Development cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các chương trình tập huấn, khảo sát tận nơi các chủ doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đăng ký sản phẩm tham gia chương trình.

Khảo sát xây dựng đề án là hoạt động quan trọng nhằm đánh giá sơ bộ tiềm năng của các sản phẩm. Từ đó, đơn vị tư vấn có thể đưa ra giải pháp để nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, giúp sản phẩm đạt sao cao hơn. Tại các buổi khảo sát, DKD cùng lãnh đạo các xã, huyện cùng tham gia đến từng chủ thể. ThS. Trần Kiên – Giám đốc DK Development cũng trực tiếp tham gia khảo sát và tư vấn cho các chủ thể. Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất