Văn bản tài liệu

STTSố văn bảnNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuChi tiết
1148/QĐ-TTg2/24/2023Chính phủQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩmXem chi tiết
2919/QĐ-TTg8/1/2022Chính phủQuyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025Xem chi tiết
31162/QĐ-VPĐP-OCOP9/17/2022Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ươngQuyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt NamXem chi tiết
443/2017/NĐ-CP4/14/2017Chính phủNghị định về nhãn hàng hóaXem chi tiết
505/2019/TT-BKHCN6/26/2019Bộ Khoa học và công nghệThông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóaXem chi tiết
6111/2021/NĐ-CP12/9/2021Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóaXem chi tiết
755/2010/QH126/17/2010Chính phủLuật an toàn thực phẩmXem chi tiết
815/2018/NĐ-CP2/2/2018Chính phủNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩmXem chi tiết
928/2019/TT-BNNPTNT12/31/2019Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thônThông tư quy định về yêu cầu kĩ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sảnXem chi tiết
1024/2019/TT-BYT8/30/2019Bộ Y tếThông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩmXem chi tiết
1150/2016/TT-BYT12/30/2016Bộ Y tếThông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩmXem chi tiết
1224/2013/TT-BYT8/14/2013Bộ Y tếThông tư ban hành quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩmXem chi tiết
13QCVN 6-1:2010/BYT6/2/2010Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chaiXem chi tiết
14QCVN 6-2:2010/BYT6/2/2010Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồnXem chi tiết
15QCVN 6-3:2010/BYT6/2/2010Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồnXem chi tiết
16QCVN 8-1:2011/BYT1/13/2011Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩmXem chi tiết
17QCVN 8-2:2011/BYT1/13/2011Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩmXem chi tiết
18QCVN 8-3:2012/BYT3/1/2012Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩmXem chi tiết
19QCVN 9-1:2011/BYT1/13/2011Bộ Y tếQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối iodXem chi tiết
2068/2006/QH116/29/2006Quốc hộiLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtXem chi tiết
2111/2021/TT-BKHCN11/18/2021Bộ Khoa học và công nghệThông tư quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩnXem chi tiết
22119/2017/NĐ-CP11/1/2017Chính phủNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóaXem chi tiết
2303/2014/TT-BKHĐT5/26/2014Bộ Kế hoạch và đầu tưThông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãXem chi tiết
2407/2019/TT-BKHĐT4/8/2019Bộ Kế hoạch và đầu tưThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãXem chi tiết
2578/2015/NĐ-CP9/14/2015Chính phủNghị định về đăng ký doanh nghiệpXem chi tiết