Hướng dẫn thực hiện

Mục lục

Công ty Cổ phần Phát triển Dược khoa (DKDevelopment) là một đơn vị trực thuộc hệ thống các công ty Dược khoa (DKPharma) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phát triển cộng đồng, tư vấn Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm (OCOP) và phát triển dược liệu tại Việt Nam. Chúng tôi là một công ty có tầm nhìn xã hội, cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Là đơn vị khởi xướng Chương trình OCOP tại Việt Nam, bằng sự hiểu biết sâu sắc về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống địa phương và nhu cầu của thị trường, chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, đóng gói, nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt, công ty đặt mục tiêu xây dựng và thúc đẩy chương trình OCOP, giúp các sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường nội địa và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.
[table “” not found /]

Facebook
Twitter