DKD tham gia Khoá đào tạo Giảng viên nguồn của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 2020

Mục lục

Trong khuôn khổ triển khai Dự án “Phát triển Nữ doanh nhân: Kiến tạo Hệ sinh thái Kinh doanh Đáp ứng giới (CWE)” do Ủy ban Kinh tế- Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương (UN ESCAP) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp tác thực hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2023, để góp phần thu hẹp khoảng cách số và đối phó với các thách thức của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp SMEs do phụ nữ làm chủ có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, Ủy ban Kinh tế -Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc (UN ESCAP) phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương triển khai “Khóa đào tạo giảng viên nguồn cho Chương trình Nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử của doanh nhân nữ, doanh nghiệp nhỏ do nữ làm chủ” thuộc Dự án “Phát triển Nữ doanh nhân: Kiến tạo Hệ sinh thái Kinh doanh Đáp ứng giới (CWE)” Ủy ban Kinh tế – Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương triển khai tại Việt Nam”.

Là một đơn vị tư vấn, đặc biệt trực tiếp tư vấn cho nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ, DK Development đã cử một số chuyên gia tham gia khoá đào tạo của chương trình. Qua khoá đào tạo, DK Development cùng các học viên là giảng viên, chuyên gia tư vấn đã được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn về thương mại điện tử để từ đó tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs, đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ ngày một tăng trưởng hơn và thích nghi hơn với nền kinh tế số.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất