THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Với vai trò khởi xướng Chương trình OCOP ở Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa đã có nhiều đóng góp và thành tích quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của Chương trình ở phạm vi Quốc gia:

– Trực tiếp xây dựng Đề án, chính sách và thực hiện vai trò tư vấn tổng thể Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2013-2017);

– Xây dựng Đề án OCOP Quốc gia giai đoạn 2018-2020 (làm căn cứ ban hành Quyết định 490/QĐ-TTg);

– Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quốc gia giai đoạn 2018-2020 (làm căn cứ ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg);

– Xây dựng Đề án OCOP giai đoạn 2018 – 2020 và giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh Quảng Nam, Bắc Kạn;

– Xây dựng Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh: Đăk Lăk, Khánh Hòa;

– Bằng Khen của Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Quảng Nam về đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình OCOP của các địa phương.