Bắc Kạn tiên phong xây dựng Đề án OCOP 2021-2025

Mục lục

Tiếp nối những thành công của giai đoạn 2018-2020 trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP, Bắc Kạn là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức triển khai xây dựng Đề án cho giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2018-2020, Đề án OCOP Bắc Kạn đặt mục tiêu có 40 sản phẩm được công nhận OCOP. Tuy nhiên đến cuối năm 2019 tỉnh đã có 106 sản phẩm được công nhận OCOP – vượt 66 sản phẩm so chỉ tiêu ban đầu và sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Đây là thành quả xứng đáng từ sự nỗ lực và quyết tâm của các chủ thể, đồng thời không thể thiếu sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với Chương trình và sự đồng hành sát sao của đơn vị tư vấn DK Development.

OCOP Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 với các định hướng quan trọng: phát triển sản phẩm và tổ chức kinh tế theo chiều sâu, kết nối chặt chẽ chuỗi giá trị trong SXKD, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, tiêu chuẩn hóa nguyên liệu và quá trình sản xuất, Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm… Chương trình OCOP hiện nay đã được tỉnh Bắc Kạn coi như môt phương thức thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng nông thôn quan trọng được đưa vào dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nhiệm kỳ 2021-2025.
Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa (DKD) tiếp tục là đơn vị đồng hành với sự TỬ TẾ VÀ TẬN TÂM của mình trong chặng đường sắp tới cùng chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2015

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất