Hệ thống Dược Khoa tổ chức đào tạo Văn hoá Doanh nghiệp

Mục lục

Lần đầu tiên, hệ thống Dược Khoa tổ chức đào tạo Văn hoá doanh nghiệp chung tại Hà Nội với sự tham gia trực tiếp đầy đủ của 7 công ty thành viên trong hệ thống từ 3 miền đất nước.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp là khóa đào tạo thường niên của Dược Khoa và được duy trì hằng năm giúp các thành viên trong hệ thống tại mọi miền tổ quốc hiểu được giá trị truyền thống và lịch sử phát triển của công ty, tăng cường kết nối và gắn kết giữa các thành viên đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng, thái độ giúp ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Là một thành viên trong hệ thống Dược Khoa, DK Development luôn nghiêm túc thực hiện các hoạt động đào tạo chung, thấm nhuần “lý tưởng Dược Khoa”; đồng thời kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống, lịch sử phát triển của hệ thống nhằm thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cho người dân, đem lại những giá trị, lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Khóa học diễn ra vào ngày 07/12/2020 với yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đúng quy định nhằm phòng dịch bệnh an toàn.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất