VAI TRÒ XUYÊN SUỐT CỦA CẤP XÃ TRONG CHU TRÌNH OCOP

Mục lục

Vai trò của cấp xã trong chu trình OCOP (One Commune One Product) là mang lại sự kết nối giữa chương trình và cộng đồng địa phương. Cấp xã đóng vai trò như một người dẫn đường tận tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đảm bảo sự thành công của chương trình.

I. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Chương trình OCOP trong hơn 10 năm hình thành và phát triển đã tạo được những thành tựu to lớn và những bước ngoặt trong quá trình phát triển nông thôn mới của nước ta.

Chương trình OCOP (One Commune One Product) tập trung khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ và vừa tại vùng nông thôn để khai thác tiềm năng của đất đai và lợi thế so sánh. Chương trình thúc đẩy phát huy vai trò quan trọng của cộng đồng và chiến lược giá trị nhằm thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường, tăng giá trị cho sản phẩm và góp phần phát hiện phát triển kinh tế cho các hộ gia đình và nông thôn.

II. VAI TRÒ CẤP XÃ TRONG CHU TRÌNH OCOP

1. Mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng

Để chu trình OCOP có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất thì cấp xã đóng vai trò vô cùng quan trọng, là bộ phận gần gũi với cộng đồng và có cái nhìn chi tiết về mọi khía cạnh của cuộc sống dân gian nên cấp xã có thể dễ dàng thực hiện việc hỗ trợ và tuyên truyền chương trình OCOP tới người dân trong vùng. Họ không chỉ là có liên kết gần gũi và chặt chẽ với nhân dân mà còn là nguồn thông tin quan trọng về tình hình địa phương vậy nên họ có khả năng nhận biết và định hướng đúng cho các sản phẩm có tiềm năng phù hợp với đặc điểm, cùng với khả năng phát triển của các doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Sự hỗ trợ kịp thời

Một yếu tố quan trọng mà cấp xã mang lại cho chương trình OCOP là sự hỗ trợ được đáp ứng ngay khi cần thiết. Những người đứng đầu quản lý cộng đồng đặc biệt nhạy cảm trong công việc phát hiện nhu cầu và khó khăn của người dân, đặc biệt là các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ và có khả năng nhanh chóng tổ chức các hoạt động đào tạo, hướng dẫn và tư vấn để cung cấp kiến ​​thức kỹ thuật và quản lý cho những người tham gia chương trình.

3. Trung tâm kết nối

Cấp xã có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và mở rộng các diễn đàn kết nối cung-cầu trong cộng đồng. Điều này góp phần cung cấp thương mại và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP, đồng thời tạo ra sự tương tác tích cực giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Hơn nữa, cấp xã đóng vai trò là cầu nối chính giữa cộng đồng địa phương và các cơ quan chính quyền cấp huyện, tỉnh. Họ đưa ra thông tin, phản ánh ý kiến, đề xuất và những vấn đề cấp bách từ người dân lên các cấp trên. Từ góc độ ngược lại, cấp xã cũng là cầu nối giúp truyền đạt thông tin, chính sách và chỉ đạo từ cấp huyện và tỉnh. Họ giải thích, hướng dẫn và đảm bảo rằng các thông tin quan trọng và quyết định về cấp độ chính quyền cao được truyền đạt đầy đủ và rõ ràng về cơ sở.

Tóm lại, vai trò của cấp xã là không thể thay thế trong chu trình OCOP. Họ không chỉ gần gũi với người dân mà còn có khả năng chi tiết mọi hoạt động tại địa phương, giúp định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của chương trình.

 

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất