Tập huấn Hướng dẫn bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2024 

Mục lục

Ngày 24-25/6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn quan trọng với nội dung “Hướng dẫn Bộ tiêu chí và Quy trình Đánh giá phân hạng Sản phẩm Chương trình OCOP theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ”. Tại buổi tập huấn, Công ty Cổ phẩn phát triển Dược Khoa –  đơn vị tư vấn tiên phong về chương trình OCOP đã có nhiều chia sẻ về tổ chức, thực hiện quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và thị trường tại địa bàn trong tỉnh.

Hội nghị tập huấn bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP
                                                              Hình 1. Hội nghị tập huấn bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Theo Quyết định số 352/QĐ-SNN ngày 07/6/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kế hoạch và kinh phí thực hiện Chương trình OCOP đã được phê duyệt. Điều này bao gồm các hoạt động phát triển ngành nghề nông thôn và các tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập huấn lần này cũng là một phần trong đề án đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác năm 2024 của Sở. 

Tập huấn sẽ tập trung vào việc hướng dẫn Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng Sản phẩm OCOP, cung cấp những kiến thức cần thiết và cụ thể để các địa phương có thể áp dụng một cách hiệu quả. 

Có 2 lớp tập huấn được tổ chức với sự tham gia của 280 đại biểu từ các địa phương khác nhau trong tỉnh Khánh Hòa. Lớp 1: Dành cho các địa phương Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, Khánh Vĩnh. Lớp 2: Dành cho các địa phương Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn. 

Lớp tập huấn lần này không chỉ là cơ hội để các cán bộ và người dân nâng cao kiến thức, mà còn là nền tảng để cải thiện chất lượng sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển bền vững. Qua đó, chương trình OCOP sẽ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. 

Tập huấn Hướng dẫn Bộ Tiêu chí và Quy trình Đánh giá Phân hạng Sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2024 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc gia.  

 

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất