Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chương trình OCOP 2020

Mục lục

Sáng ngày 28/7, Sở NN &PTNT đã tổ chức Hội nghị tập huấn về triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 với sự phối hợp của đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa – DK Development. Hội nghị được tổ chức dành cho đội ngũ cán bộ chuyên trách chương trình OCOP ở cấp tỉnh, huyện và đại diện các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia chương trình trong năm nay.

Đây là Hội nghị tập huấn đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh trong năm 2020. Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn là ThS. Trần Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa, chuyên gia tư vấn chương trình OCOP quốc gia đã phổ biến, trao đổi một số nội dung trọng tâm của chương trình OCOP năm 2020. Ngoài chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong các chương trình OCOP đã triển khai, DK Development còn tập trung hướng dẫn cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất triển khai thực hiện chu trình OCOP đã được Chính phủ xây dựng. Đồng thời, đơn vị tư vấn còn phổ biến một số nội dung mới được sửa đổi trong công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là cơ hội để cán bộ phụ trách Chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh hiểu rõ về lợi ích của chương trình Mỗi xã một sản phẩm; nắm rõ các thủ tục, quy trình và hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia chương trình.
Sau Hội nghị cấp tỉnh này, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai công tác tập huấn, hội thảo ở quy mô cấp huyện, cấp xã để nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về chương trình. Qua đó, thực hiện đạt mục tiêu Chương trình trong năm 2020 là toàn tỉnh xây dựng được thêm 51 sản phẩm OCOP.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất