Tư vấn hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ OCOP

Mục lục

Tư vấn hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ OCOP

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hoàn thiện các sản phẩm đảm bảo quy định, chất lượng và tính thẩm mỹ mà không cần phải liên hệ với quá nhiều đối tác khác nhau, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

– Dịch vụ thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm;

– Dịch vụ thiết kế, xây dựng website bán hàng;

– Dịch vụ cung cấp truy xuất nguồn gốc (mã vạch, QR code);

– Dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận bảo hộ sở hữu trí tuệ;

– Dịch vụ tư vấn xây dựng hồ sơ chất lượng sản phẩm bao gồm: kiểm nghiệm và công bố chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng, hồ sơ lô sản phẩm.

Facebook
Twitter