PGS.TS Trần Văn Ơn trực tiếp tập huấn cho các chủ thể tỉnh Bắc Kạn 2020

Mục lục

Trong khuôn khổ nội dung hợp tác, tư vấn toàn diện cho Chương trình OCOP tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, trong các ngày từ 17-19/6/2020, PGS.TS Trần Văn Ơn – Cố vấn chương trình OCOP Quốc gia và ThS. Trần Kiên – Chuyên gia, Giám đốc DK Development đã triển khai các nội dung đào tạo đến 38 Chủ thể có sản phẩm mới đăng ký năm 2020.

Các chuyên đề được đào tạo bao gồm

– Tổng quan và cách thức tham gia Chương trình Ocop.
– Hình thành ý tưởng và Phát triển sản phẩm gắn với tài nguyên bản địa.
– Nhãn mác bao bì và cách thức xây dựng câu chuyện sản phẩm.
– Xác lập mô hình và xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020”, nhiều sản phẩm OCOP của địa phương được nở ra và phát triển mạnh, đưa kinh tế của Bắc Kạn từng bước đi lên.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn và công nhận được 105 sản phẩm theo tiêu chí OCOP. Trong năm 2018, năm đầu tiên đánh giá xếp hạng, đã có 37 sản phẩm của các địa phương trong tỉnh được gắn 3 – 4 sao. Năm 2019 toàn tỉnh có 133 ý tưởng sản phẩm tham gia, trong đó đã cấp giấy chứng nhận sao cho 70 sản phẩm (gồm 3 sản phẩm đạt 4 sao và 67 sản phẩm đạt 3 sao)

Dù đã xây dựng được hàng trăm sản phẩm OCOP, tuy nhiên tỉnh vẫn chưa có sản phẩm 5 sao, đạt tiêu chuẩn OCOP cấp quốc gia. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, cùng với việc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện bài bản chu trình OCOP để có thêm các sản phẩm mới, tỉnh Bắc Kạn cần tập trung ưu tiên lựa chọn sản phẩm chủ lực, phấn đấu trong năm 2020 có 1 sản phẩm đạt 5 sao.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020 (ban hành tại Quyết định số 107/QĐ-UBND của UBND tỉnh); năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 36 sản phẩm mới (bình quân 4 – 5 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên; nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm 4 sao lên 5 sao; nâng cấp ít nhất 5 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao; tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 3-5 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; có ít nhất 08 tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình OCOP năm 2020 dưới dạng tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp…; xây dựng ít nhất 02 điểm bản hàng OCOP tại các huyện, thành phố.

Nhìn lại chặng đường khó khăn, Bắc Kạn đã tạo nên một phong trào người dân vùng nông thôn “đua nhau” làm OCOP. Tỉnh cũng xác định OCOP sẽ là một phương thức phát triển kinh tế xã hội quan trọng và dự kiến đưa vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chính vì vậy, DK Development và tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực cùng nhau hoạch định cho chặng đường mới – Đề án OCOP BK giai đoạn 2021-2025.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất