Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2020

Mục lục

Ngày 12/06, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Triển khai, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Nam Định năm 2020, công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Phùng Hoan – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, PGS.TS Trần Văn Ơn Cố vấn Quốc gia Chương trình OCOP – Chủ tịch HĐQT DK Development, lãnh đạo các sở ngành liên quan, đại diện lãnh đạo 10 huyện, thành phố và các Chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020.

Tại Hội nghị, PGS.TS Trần Văn Ơn, Cố vấn OCOP Quốc gia, đại diện cho đơn vị tư vấn OCOP của tỉnh đã có bài trình bày quan trọng về thực trạng triển khai OCOP ở Việt Nam hiện nay gắn với thực trạng và định hướng triển khai OCOP Nam Định trong năm 2020 và cho cả giai đoạn 2021-2025. Hội nghị cũng đã tổ chức công bố kết quả, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020.

Nam Định là một trong những tỉnh có nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm 3 sao và 4 sao.


Tính đến nay, tỉnh Nam Định đã có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chủ động tích cực tham gia của các chủ thể và sự đồng hành của đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa, Nam Định đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 có 100 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên cấp tỉnh.
Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất