Nam Định – Đẩy nhanh triển khai chương trình OCOP 2023

Mục lục

Từ ngày 08-11/08, tỉnh Nam Định cùng với công ty cổ phần phát triển Dược Khoa – Đơn vị tư vấn về chương trình OCOP đã có những buổi trao đổi, hướng dẫn chủ thể tại địa phương nhằm đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP, tư vấn hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ OCOP. Qua đó, nhiều chủ thể cùng cán bộ địa phương đã:

  • Được nâng cao nhận thức về bộ tiêu chí mới trong Chương trình OCOP cho người dân và các cấp, ngành.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm OCOP cho 8 huyện
  • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP tham gia chương trình
Cán bộ tinh Nam Định họp mặt trao đổi cùng chuyên gia tư vấn 
                                     Cán bộ tinh Nam Định họp mặt trao đổi cùng chuyên gia tư vấn

Thời gian sắp tới, tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai Chương trình OCOP một cách hiệu quả, nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tham gia phiên họp còn có sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh như Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới – ông Nguyễn Văn Hữu, Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới – ông Lê Hồng Đức ; chuyên viên văn phòng điều phối nông thôn mới – ông Trần Văn Chính, chuyên gia OCOP công ty cổ phần phát triển Dược Khoa – Nguyễn An Hạnh cùng một số lãnh đạo khác phụ trách trực thuộc huyện, xã

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần phát triển Dược Khoa sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nam Định trong việc triển khai Chương trình OCOP, nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất