KHÁNH HOÀ – TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2022 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2023

Mục lục

Ngày 04/8/2023, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình OCOP năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023 với hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các sở ngành, địa phương và chủ thể đã về dự. Sau 02 năm triển khai đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh nhìn nhận kết quả triển khai đề án, tổng hợp các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hội nghị tổng kết chương trình OCOP Khánh 2022 và kế hoạch triển khai 2023
                             Hội nghị tổng kết chương trình OCOP Khánh 2022 và kế hoạch triển khai 2023

Năm 2022, UBND tỉnh công nhận 58 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có sản phẩm đạt tiêu chuẩn 45 sao, có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 01 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm 5 sao cấp Quốc gia

Tại Hội nghị, PGS.TS Trần Văn Ơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa, Đơn vị tư vấn tổng thể triển khai Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hoà đã báo cáo kết quả thực hiện đề án đến năm 2022:

06 THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

PGS. TS. Trần Văn Ơn phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình OCOP Khánh 2022 và kế hoạch triển khai 2023
                   PGS. TS. Trần Văn Ơn phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình OCOP Khánh Hòa

1) Hệ thống chính trị vào cuộc: Toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều vào cuộc thúc đẩy Chương trình theo đúng mục tiêu đề án đã đề ra.

2) Tuân thủ quy trình OCOP thường niên 06 bước, đặc biệt có hoạt động tư vấn triển khai Phương án kinh doanh – là hoạt động tư vấn trực tiếp gắn kết chủ thể với Chương trình OCOP và giúp chủ thể chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường

3) Đã ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách, nội dung chi, hạng mục chi và đã bố trí ngân sách tỉnh

4) Thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại

5) Cộng đồng hưởng ứng: Số lượng chủ thể đăng ký tham gia Chương trình và hiểu biết của cộng đồng về OCOP ngày càng tăng

6) Các chỉ tiêu về chủ thể và sản phẩm: Khả năng đạt và vượt: Dự kiến hết năm 2023 có hơn 190 sản phẩm đạt hơn 95% mục tiêu của cả giai đoạn.

06 VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

1) Chưa có hoạt động nội dung rõ ràng về xúc tiến thương mại 4.0

2) Việc tái cơ cấu chưa thực hiện được:

3) Chưa triển khai nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận

4) Chưa chú trọng sản phẩm dịch vụ:

5) Chưa triển khai 10 dự án liên kết chuỗi

6) Chưa xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, dự án thành phần:

OCOP LÀ TỬ TẾ

Bế mạc Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình OCOP 2022 và kế hoạch triển khai 2023 tỉnh Khánh Hòa
         Bế mạc Hội nghị Tổng kết Chương trình OCOP 2022 và kế hoạch triển khai 2023 tỉnh Khánh Hòa

Tại Hội nghị PGS.TS Trần Văn Ơn đã đề xuất định hướng tuyên truyền về thương hiệu Chương trình OCOP Khánh Hoà nói riêng và Chương trình OCOP nói chung “OCOP là Tử tế” nhằm lan toả OCOP đến cộng đồng. Trong đó, có sử dụng người có ảnh hưởng (nghệ sĩ, hoa hậu, KOL,…) giới thiệu OCOP và tổ chức Lễ trao chứng nhận OCOP mở, để người dân và du khách được tham gia,… là các giải pháp tổ chức thường xuyên và liên tục.

Hội nghị đã xác định rõ kế hoạch, mục tiêu triển khai năm 2023 và kết thúc thành công tốt đẹp.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất