Huyện Đăk Đoa – Gia Lai triển khai chương trình OCOP 2021

Mục lục

Bám sát chu trình OCOP, ngày 22/1/2021 huyện Đắk Đoa là huyện đầu tiên tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2021 tới các cán bộ và chủ thể tham gia.

Sau 2 năm triển khai Chương trình OCOP, huyện Đak Đoa có 19 sản phẩm đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Hiệu quả của Chương trình OCOP là rất lớn, bởi đây là cơ hội giúp sản phẩm của nông dân đảm bảo về mặt pháp lý như có nhãn mác, bao bì, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc, được hỗ trợ xây dựng trang điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Nông dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm khác.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh nên Chương trình OCOP đã đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các sản phẩm OCOP đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sản phẩm được quảng bá, xúc tiến thương mại góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và đã vươn ra được sân chơi lớn, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chương trình OCOP là giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm cơ cấu lại và phát triển kinh tế nông thôn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục đưa OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế trọng tâm ở khu vực nông thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của tỉnh. Phấn đấu mỗi năm có thêm 50 sản phẩm đạt 3-4 sao cấp tỉnh và đến cuối năm 2025 có ít nhất 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Để quảng bá, đưa sản phẩm của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích dùng sản phẩm OCOP làm tặng phẩm cho khách tham quan trong và ngoài nước. Đồng thời, chủ động phối hợp với các chủ thể có sản phẩm OCOP để hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các sản phẩm có chất lượng phù hợp và đảm bảo sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Từ những định hướng trên, UBND huyện cùng các chủ thể và đơn vị tư vấn là DK Development cùng quyết tâm đồng hành và thực hiện những mục tiêu cho giai đoạn 2021-2025. Ngày 22/1/2021, UBND huyện Đắk Đoa đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình năm 2021. Tại Hội nghị, ông Trần Kiên – Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa (DKD) đã có buổi trình bày nội dung Chương trình OCOP 2021đến các cán bộ và chủ thể tham gia chương trình. Trong đó, trọng tâm của năm 2021 là củng cố các tổ chức kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực chủ thể, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, thành lập trung tâm quảng bá, kinh doanh và hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất