HTX CĐ Nặm Đăm lên phương án tái cơ cấu kinh doanh sau dịch nCovid-19

Mục lục

i

HTX Cộng đồng Nặm Đăm nằm trong hệ thống các doanh nghiệp cộng đồng được tư vấn bởi DK Development từ những ngày đầu thành lập – năm 2014 đến nay.

Rà soát và xây dựng phương án nâng cấp sản phẩm

Hiện tại, HTX Cộng đồng Nặm Đăm đang sản xuất và phân phối 19 sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm được khách hàng phản hồi rất tích cực như Cao củ dòm, Trà gừng, Nước tắm thảo dược,… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sản phẩm hiện còn sơ sài, bao bì cần nâng cấp để tiện dụng hơn. Tại buổi họp, đội ngũ tư vấn của DK Development cũng tiến hành rà soát tình trạng kinh doanh của từng sản phẩm, phản hồi khách hàng và từ đó lên phương án nâng cấp cả về chất lượng và hoạt động marketing cho từng sản phẩm.

Tư vấn tại chỗ là hoạt động hàng tháng tại các doanh nghiệp cộng đồng của DK Development

Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên của DK Development tại các doanh nghiệp cộng đồng. Hoạt động không chỉ giúp nâng cao chất lượng tư vấn, sát sao quá trình hoạt động của các doanh nghiệp cộng đồng, mà còn để đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp cộng đồng trao đổi, chia sẻ trực tiếp và gắn kết hai bên hơn.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất