Hội nghị tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Nha Trang năm 2024

Mục lục

Căn cứ vào Kế hoạch số 3500/KH-UBND ngày 13/5/2024 của UBND thành phố Nha Trang về việc Tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Nha Trang năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố và Chánh Văn phòng HĐND cùng UBND thành phố ttổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Nha Trang năm 2024.

Hội nghị tuyên truyền chương trình OCOP tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
                                       Hội nghị tuyên truyền chương trình OCOP tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Hôm nay ngày 11/6/2024, Ông Trần Kiên- Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa, Đơn vị tư vấn xây dựng Đề án thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 đã tuyên truyền đến các cơ quan ban ngành và chủ thể tham gia OCOP các nội dung chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm)

Định nghĩa về sản phẩm OCOP và điểm đặc biệt riêng
                                                          Định nghĩa về sản phẩm OCOP và điểm đặc biệt riêng

Nội dung chương trình tập huấn OCOP diễn ra bao gồm:

– Giới thiệu Chương trình OCOP: Trình bày về sự cần thiết và các nguyên tắc của Chương trình OCOP.

– Nội dung chu trình OCOP thường niên: Mô tả chi tiết các chu trình và cách thức triển khai.

– Cập nhật các quy định mới về công tác đánh giá xếp hạng sản phẩm theo Quyết định 148: Thông tin về bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm.

– Hệ thống tổ chức nhân sự, vận hành OCOP tại địa phương: Giới thiệu cách thức tổ chức và vận hành chương trình tại Nha Trang.

– Ý tưởng sản phẩm và định hướng phát triển: Chia sẻ ý tưởng phát triển sản phẩm và định hướng trong tương lai.

– Một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai OCOP tại cấp huyện và chủ thể kinh tế: Nêu ra các vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm triển khai.

Chu trình OCOP thường niên - xương sống trong triển khai OCOP
                                               Chu trình OCOP thường niên – xương sống trong triển khai OCOP

Sau buổi tuyên truyền, Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân quan tâm đến Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố Nha Trang đã hiểu hơn về chương trình OCOP, từ đó có những định hướng trong phát triển doanh nghiệp và phát triển đặc sản của địa phương

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất