CHỨNG NHẬN OCOP LÀ GÌ? CÁC LOẠI CHỨNG NHẬN OCOP?

Mục lục

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Nhà nước ban hành đã và đang góp phần quan trọng trong phát triển nền kinh tế nông thôn. Biết về cách đánh giá, phân loại chứng nhận của Cchương trình OCOP sẽ giúp cho chủ thể tiếp cận dễ dàng hơn và tìm được hướng đi phù hợp cho cơ sở sản xuất của mình. Vậy chứng nhận OCOP là gì? Các cách thức đánh giá, phân hạng các loại chứng nhận OCOP được thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mục lục

1. Chứng nhận OCOP là gì?

2. Những lợi ích khi có chứng nhận OCOP?

3. Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

1. CHỨNG NHẬN OCOP LÀ GÌ?

OCOP – One commune, one product (nghĩa là: mỗi xã một sản phẩm) là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chứng nhận OCOP là chứng chỉ chứng minh kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) và kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) đã áp dụng thành công tiêu chuẩn OCOP.

2. NHỮNG LỢI ÍCH KHI CÓ CHỨNG NHẬN OCOP

Khi đạt được chứng nhận OCOP, chủ thể nhận được những lợi ích như :

  • Các chủ thể sản xuất, kinh doanh ở nông thôn được khai thác tiềm năng về đất đai, sản vật, giá trị truyền thống của từng địa phương được tổ chức có quy mô và gắn kết hơn;
  • Tạo cơ hội để các sản phẩm địa phương hướng ra thị trường quốc tế;
  • Giúp tái cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính nông thôn ;
  • Tạo ra việc làm ở các vùng nông thôn, giảm lượng người lao động đổ ra các thành thị kiếm việc;
  • Góp phần tăng trưởng kinh tế nông thôn vững chắc ;
  • Làm thay đổi tập quán canh tác lỗi thời.

3. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bộ tiêu chí được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời kỳ.

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 06 ngành hàng:

– Thực phẩm;

– Đồ uống;

– Dược liệu;

– Thủ công mỹ nghệ;

– Sinh vật cảnh;

– Du lịch.

Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP gồm ba (03) phần:

  • Phần A: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm các tiêu chí đánh giá về: tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm và sức mạnh cộng đồng.
  • Phần B: Khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm các tiêu chí đánh giá về: Khả năng tiếp thị và câu chuyện về sản phẩm.
  • Phần C: Chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm các tiêu chí đánh giá về: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; đảm bảo chất lượng sản phẩm và khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Tiêu chí cụ thể của từng nhóm, từng phân nhóm sản phẩm là khác nhau, được quy định chi tiết tại Quyết định 148/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/02/2023.

PHÂN HẠNG CHỨNG NHẬN

Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng:

– Hạng 5 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm đặc trưng, tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu.

– Hạng 4 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, là sản phẩm đặc trưng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiếp cận thị trường tốt, có tiềm năng nâng cấp lên hạng 5 sao.

– Hạng 3 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, là sản phẩm có đặc thù, được quản lý và thương mại ổn định, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.

– Hạng 2 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến dưới 50 điểm, sản phẩm được sản xuất, bước đầu hình thành chất lượng cụ thể, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.

– Hạng 1 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm sơ khai, chưa được hình thành trong thương mại, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 03 cấp: Cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương.

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 03 đến 05 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Facebook
Pinterest
Twitter

Bài viết mới nhất