Phát triển dược liệu

 

Hệ thống phát triển dược liệu gắn với cộng đồng

Với sứ mệnh "Phát triển dược liệu gắn với phát triển cộng đồng", DK Development hợp tác xây dựng vùng trồng tại các tỉnh để hình thành lên hệ thống phát triển dược liệu bao gồm: 8 HTX Cộng đồng, 2 công ty , 10 vùng trồng nguyên liệu.

Xây dựng vườn giống gốc, vườn bảo tồn

Hình thành các vùng trồng dược liệu

Thành lập các tổ chức kinh tế cộng đồng

Phát triển chuỗi sản phẩm

Kết nối và phát triển thị trường
Contact Me on Zalo
0369 934 069