Giới thiệu OCOP

 

1. OCOP là gì ?


OCOP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "One Commune One Product" - tức "Mỗi xã một sản phẩm", đây là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của của Nhật Bản” (tiếng Anh là One Village One Product - viết tắt là OVOP). Phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật bản từ năm 1979 trong bối cảnh nền công nghiệp của Nhật Bản đang phát triển mạnh nhưng nông thôn dần bị bỏ hoang. Trước tình hình ấy, ông GS.Morihiko Hiramatsu (Tỉnh trưởng Oita - Nhật Bản) đã khởi xướng lên phong trào "Mỗi làng một sản phẩm" nhằm phát triển thế mạnh sản phẩm địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập, đời sống cho vùng nông thôn.


Theo Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.


Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

 

2. Mục tiêu của chương trình OCOP


1. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.


2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.


3. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

 

3. Ba nguyên tắc của chương trình OCOP


Nguyên tắc 1: Địa phương nhưng hướng tới toàn cầu


Sản phẩm OCOP phải đáp ứng các nhu cầu của thị trường, vượt qua được các hàng rào kỹ thuật của thị trường đích, hướng tới mục tiêu toàn cầu hóa: Xuất khẩu và phải cạnh tranh được với hàng ngoại nhập ngay tại địa phương. Để làm được điều đó, sản phẩm cần được cải tiến phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, khuyến khích hình thành, tái cơ cấu và hỗ trợ các tổ chức kinh tế tại cộng đồng (HTX, doanh nghiệp) để cùng liên kết xây dựng tổ chức sản xuất ở quy mô lớn.


Nguyên tắc 2: Tự lực - Tự tin - Sáng tạo


Kiến tạo môi trường sáng tạo cho người dân thông qua việc: Để người dân được đề xuất sản phẩm, tham gia bằng nguồn vốn chủ trước. Đồng thời, nhà nước sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo, kết nối thị trường, thực hiện đánh giá và phân hạng sản phẩm để người dân xác định được ưu nhược điểm của sản phẩm, từ đó cải tiến và tiếp tục tham gia vào cuộc thi đánh giá, phân hạng sản phẩm tiếp theo

.

Nguyên tắc 3: Phát triển nhân lực


Đề cao việc hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ, hiểu biết và năng động. Tích cực trong các hoạt động đào tạo các cấp lãnh đạo, quản lý của HTX, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình về các kỹ năng quản trị Doanh nghiệp/HTX, tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình kinh doanh,...

 
Contact Me on Zalo
0369 934 069