Chương trình OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
One Commune One Product (OCOP)


 

OCOP là gì ?


1. Khái niệm, nguồn gốc lịch sử về chương trình OCOP
2. Sản phẩm OCOP là gì ?
3. Chủ thể OCOP là ai ?

 

 

Văn bản tài liệu


1. Các văn bản, quy định
2. Sổ tay hướng dẫn

 

Contact Me on Zalo
0369 934 069