DK Development

 

10 NĂM


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa - DK Development, tiền thân là Phòng Dự án của Công ty cổ phần Dược Khoa - DK Pharma. Trải qua giai đoạn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty đã có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực về tư vấn Phát triển cộng đồng, Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Phát triển dược liệu, Nghiên cứu và chuyển giao các đề tài Khoa học công nghệ,... 

 

 
Năm 2019, thành lập Công ty Cổ phân Phát triển Dược khoa trên cơ sở nâng cấp Phòng Dự án (của Công ty Cổ phần Dược khoa) thành một doanh nghiệp, hoạt động độc lập nằm trong hệ thống DK Pharma.

Với những định hướng đã và đang thực hiện
DK Development tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi


 

Sứ mệnh

Phát triển dược liệu gắn với phát triển cộng đồng, từ đó cung cấp dược liệu chuẩn hóa cho thị trường trong và ngoài nước.
Góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển tài nguyên cây thuốc, tri thức dân tộc.
Tham gia sự nghiệp phát triển sản phẩm thảo dược truyền thống, đặc sản địa phương trên nền tảng các lợi thế so sánh riêng có của từng vùng, miền.

 

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp có uy tín trong ngành về phát triển và cung cấp dược liệu có nguồn gốc, tiêu chuẩn, chất lượng rõ ràng.
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước về tư vấn phát triển dược liệu gắn với phát triển cộng đồng, sản phẩm từ dược liệu.

 

Giá trị cốt lõi

Tử tế trong thái độ và hành động.
Chuyên nghiệp trong công việc.
Tin cậy trong hợp tác cùng phát triển.
Contact Me on Zalo
0369 934 069